Avlija leto 1200x642 - КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

pin - КОНЦЕПТ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Авлија одрживог развоја“ је основано са идејом да се кроз услуге социјалне заштите створе услови за интеграцију припадника друштвено угрожених група. Са разлогом у називу предузећа је термин „одрживи развој“, јер ово предузеће успешно повезује социјалне услуге и социјалну економију и концептом свог пословања ствара услове за проширење делатности, отварање нових радних места и остваривање још већег утицаја на локалну заједницу.

Принципи социјалне економије који се примењују  у земљама Европске уније остварују се у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Авлија одрживог развоја“ у Богатићу.

На некада запуштеном сеоском газдинству остварен је спој услуга социјалне заштите, примарне и секундарне пољопривредне производње и угоститељства.

Предузеће је израсло на темељима дневног боравка „Свети Јован“, намењеног особама са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама. Већ добро познат концепт развоја социјалних услуга у заједници овде је заживео и на задовољство корисника и заједница постигнути су значајни резултати у интеграцији особа са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама у заједници. О томе смо више писали у другим текстовима.

Развијене услуге социјалне заштите којима је омогућена подршка особама са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама да живе у заједници и не буду изоловане или хоспитализоване, у једном тренутку су омогућиле остваривање визија социјалне економије. Нови концепт пословања који се ослања на друштвену солидарност, а истовремено пружа подршку корисницима дневног боравка, после свега три године од отварања дневног боравка, заживео је на овом имању. Од 12 запослених половина су особе са менталним сметњама и интелектуалним тешкоћама, са инвалидитетом и припадници маргинализованих друштвених група.

– Aвлиja oдрживoг рaзвoja je нaстaвaк нaших aктивнoсти пoвoдoм зaштитe мeнтaлнoг здрaвљa у зajeдници. Идeja je билa дa крoз услугe сoциjaлнe зaштитe ствoримo мoгућнoсти дa људe сa кojим рaдимo, прeвaсхoднo oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и другe oсoбe из рaзличитих друштвeнo угрoжeних групa интeгришeмo у друштвo крoз пoсao и дa ствoримo мeстo гдe ћeмo пoвeзaти сoциjaлну зaштиту, пoљoприврeду, угoститeљствo и лoкaлну зajeдницу – истакао је Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa.

Чим се закорачи овим изузетно лепо уређеним простором и када вас љубазни домаћини проведу  кроз цело имање, постаје јасно колико оправдања има термин „одрживи развој“ у имену овог јединственог предузећа. У оквиру имања је велики пластеник, а у Бадовинцима воћњак и овде се од воћа и поврћа производе сокови, слатка, ајвар, џемови, а у дестилерији пеку четири врсте ракије. Поврће из пластеника се користи у великој кухињи за припрему хране за ресторан и за дистрибуцију корисницима социјалних услуга и заинтересованим привредим субјектима и грађанима. Уз сопствени ресторан, развијене су услуге кетеринга, а у новије време у изузетно уређеном амбијенту током летњих месеци могуће је на отвореном организовати славље, од прославе рођендана до свадбе.  У јесен и зиму отворен је ресторан који уз домаћу храну има и забавне садржаје.  

Спој примарне и секундарне пољопривреде и угоститељства омогућава пласман сопствених производа као прерађевина, а део производа (месо, млеко, млечни производи, воће и поврће) предузеће откупљује од 15 редовних добављача.

– У овом сегменту се огледа значај пословања предузећа и утицаја на унапређење положаја пољопривредних произвођача, нарочито у газдинствима чији су носиоце жене или у којима има старих, болесних и деце. Подршка њима се огледа кроз пословну сарадњу, куповину њихових производа и редовно плаћање, што доприноси њиховом оснаживању – истичу у локалној самоуправи.

Предузеће послује на тржишту, али део средстава за проширење и унапређење делатности обезбеђује из донација и различитих програма и пројеката. Стратегија развоја је добро испланирана и свака нова донација или пројекат значе боље услове за рад, повећање обима пословања и најважније – отварању нових радних места за особе са менталним сметњама, инвалидитетом и из теже запошљивих друштвених група.

– Такав је случај са програмом подршке микро, малим и средњим предузећима, у оквиру којег је предузеће од Краљевине Норвешке добило бесповратна средства за набавку казана за припрему хране и роштиљ – кажу у „Авлији“.

Као друштвено одговорно предузеће „Авлија“ одрживог развоја концептом пословања показује одрживост, са перспективом проширења у сваком погледу и са могућностима још снажнијег утицаја на заједницу.

– Тај утицај  је и до сада био позитиван и пре свега у економији – пољопривреди, угоститељству и туризму. Социјална компонента прожима сваки сегмент пословања, а најважнији сегмент је подршка особама са менталним сметњама, интелектуалним тешкоћама и инвалидитетом да у предузећу заснују радни однос или да заврше неку од сертификованих обука и тако унапреде своје вештине и посао потраже на тржишту рада – истакли су у локалној самоуправи.  

Д. Грујић

Related Images: